Generaal Choi Hong Hi noemde Taekwon-do een internationale kunst en geen land is “eigenaar” van Taekwon-do. Zijn zoon Grandmaster Choi Jung Hwa heeft uitgelegd dat de benamingen zoals die in het Taekwon-do gebruikt worden, feitelijk wel Koreaans zijn, maar dat het echter gezien moet worden als de taal van het Taekwon-do zodat het wereldwijd door de taekwondo beoefenaar begrepen kan worden.